Noteikumi un Privātuma politika

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. PAR MUMS

Interneta veikalu www.baltiedarbi.com pārvalda saimnieciskās darbības veicēja Ilze Prūse reģ. nr.

21077511566, juridiskā adrese “Tīrummauragi”, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,

Latvija, LV-4125, turpmāk tekstā – BALTIE DARBI.


2. LĪGUMS

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.baltiedarbi.com nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti

un “Noteikumi par distances līgumu” ( turpmāk tekstā – Noteikumi), kurā tiek atrunāti preču

iegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības.

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz visiem darījumiem, kuros Klients iesaistāties ar BALTIE DARBI

(turpmāk tekstā – BALTIE DARBI). Veicot pasūtījumu, Klients automātiski piekrīt BALTIE DARBI

lietošanas noteikumiem.


3. Klienta DATI UN APMEKLĒJUMI ŠAJĀ MĀJAS LAPĀ

Informācija vai personiskie dati, kurus sniedzat BALTIE DARBI, tiek apstrādāti saskaņā ar datu

aizsardzības politiku. Interneta vietnes datu apstrādi veic BALTIE DARBI. Personas datu apstrādes

mērķis ir nodrošināt klientu reģistrāciju, autorizāciju, tirdzniecības un piegādes pakalpojumu

sniegšanu un pieprasītās informācijas izsūtīšanu. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/679EK par personu aizsardzību attiecībā uz

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Detalizēts izklāsts par datu aizsardzību pieejams

sadaļā “Privātuma politika”.


4. KĀ VEIKT PASŪTĪJUMU

Lai veiktu pasūtījumu, Klientam jāievēro tiešsaistes iepirkuma procedūra un jānoklikšķina uz

“Pasūtīt”. Pēc tam klients saņem e-pastu, kas apliecina, ka pasūtījums tika saņemts.

5.CENAS

Spēkā ir tādas cenas, kas norādītas BALTIE DARBI tīmekļa vietnē jūsu pasūtījuma laikā.


6. LĪGUMA DATU UZGLABĀŠANA

BALTIE DARBI uzglabā jūsu datus. Ja vēlaties izdrukāt pasūtījumu, to varat izdarīt izdrukājot rēķinu,

ko atsūtīs BALTIE DARBI.

Turklāt saņemsiet e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu, norādot visus ievadītos datus, kurus ir

iespējams izdrukāt.


7. PIEGĀDES NOTEIKUMI:

Klienta pasūtījums tiks izsūtīts ar Omnivu, DPD vai Latvijas Pasts, atkarībā no tā galamērķa. BALTIE

DARBI nav atbildīga par iespējamiem transporta riskiem.


Atkarībā no galamērķiem preces būs gatavas nosūtīšanai 2 līdz 10 darba dienu laikā pēc maksājuma

saņemšanas uz BALTIE DARBI bankas kontu. Ja nav noteikts citādi, piegāde tiks veikta 1 līdz 22

darba dienu laikā līdz Klienta norādītajai sūtījuma adresei, atkarībā no izvēlētās piegādes metodes

un piegādes vietas. Detalizētāka informācija pieejama sadaļā: Piegāde un Izmaksas


Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta

darbinieku vainas dēļ, BALTIE DARBI atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai

pēc tam, kad BALTIE DARBI ir saņēmuši no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai

kompensāciju.


8. APMAKSA

Klients var izmantot internetbanku rēķina apmaksai par savu pirkumu. Detalizētāka informācija

pieejama sadaļā: Pasūtīšana un Apmaksa


9. ATGRIEŠANA


9.1.ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no Pasūtījuma piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības,

aizpildot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

iesniedzot to attiecīgajam saimnieciskās darbības veicējam, kā rakstisku apstiprinājumu par

atteikšanos no Pasūtījuma.

Lai īstenotu atteikuma tiesības, Klientam nepieciešams informēt BALTIE DARBI rakstot uz e-pastu:

[email protected] par lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu.

Lai izpildītu atteikuma termiņu, ir pietiekami, ka Klients nosūta paziņojumu par atteikuma tiesību

izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.


9.2.ATTEIKUMA SEKAS


Ja Klients pārtrauc šo Līgumu, BALTIE DARBI atmaksās visus no Klienta saņemtos maksājumus,

tostarp piegādes izmaksas uz sākotnējo piegādes adresi (izņemot papildu izmaksas, kas rodas

Klienta izvēlētā piegādes veida rezultātā, izņemot BALTIE DARBI piedāvāto) bez nepamatotas

kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā, sākot no dienas, kad tika saņemta

informācija par Klienta lēmumu pārtraukt šo Līgumu un atgrieztās preces saņemšanu. BALTIE DARBI


atmaksu veiks, izmantojot maksāšanas veidu, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam.

Neskatoties uz iepriekšminēto, BALTIE DARBI atmaksu drīkst aizturēt, iekams neesam preces

atguvuši vai arī, ja Klients nav apliecinājis, ka preces tika nosūtīta, izvēloties ātrāko piegādes veidu.


Prece jāatgriež ne vēlāk kā 14 dienu laikā, sākot no dienas, kad Klients paziņoja BALTIE DARBI par

savu lēmumu pārtraukt šo Līgumu. Šis termiņš tiek ievērots, ja prece tiek atgriezta pirms 14 dienu

perioda beigām.

Klients ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, kas var rasties nodošanas laikā, nosakot

sākotnējo preču veidu, īpašības un to funkcionēšanu.


Atsaukuma veidlapas paraugs


BALTIE DARBI

Ilze Prūse

e-pasts: [email protected]


Es ar šo paziņoju, ka es atsaucu no mana pārdošanas līguma šādu preci:


pasūtīta:


Saņemta:


Klienta vārds uzvārds:


Klienta adrese:


Klienta paraksts (ja ir elektroniskais):


Datums:


9.3. KOPĪGIE NOTEIKUMI


Klientam ir tiesības atcelt Līgumu tikai tādām precēm, kas tiek atgrieztas tādā pašā stāvoklī, kādā

Klients tās saņēma. Atmaksa netiek veikta, ja prece ir lietota, precēm, kas nav tādā pašā stāvoklī,

kādā tās tika piegādātas vai arī, ja tās ir bojātas. Atgriežot preci, ievietojiet to oriģinālajā

iepakojumā, kopā ar instrukcijām un citiem dokumentiem, ja tādi ir.


10. AUTORTIESĪBAS

www.baltiedarbi.com interneta mājas lapas saturs – logotipi, grafiskie materiāli, fotoattēli,

videomateriāli, tekstuālie materiāli, programmatūras izkārtojums ir BALTIE DARBI īpašums. Šo

materiālu pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.


11.JURIDISKĀS GARANTIJAS

Ja saistībā ar noslēgto distances līgumu un mājas lapas www.baltiedarbi.com rodas strīdus situācija,

tā tiek risināta pārrunu ceļā. Ja situācija nevar tikt atrisināta pārrunu ceļā, to risina Latvijas

Republikas likumdošanas paredzētajā kārtībā.


12. CITI NOTEIKUMI

BALTIE DARBI ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus,

publicējot attiecīgās izmaiņas mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras

šajos noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Turpinot lietot BALTIE

DARBI mājas lapu un veikt pasūtījumus, Klients automātiski piekrīt veiktajām izmaiņām.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.